1st WKC – 1970 in Tokyo, Japan

Maki Miyahara, Tsugio Kawaguchi, Haruo Kagawa, Larry Yonemoto, Tadashi Onami, Hisashi Higuchi, Masashi Shikai, Shunji Asari, Stanley Morgan

Coach-Torataro Nakabara, Yutaka Kubota

2nd WKC 1973 in Los Angeles (Team) & San Francisco (Individuals) California

Tadao Amemiya, Masaharu Shimoda, Maki Miyahara, Kenji Miura, Steve Nakauchi, Masashi Shikai, Makoto Yamaguchi, Shunji Asari, Yoshinori Takao, Tadashi Kurasawa, Iwamoto, Rod Omoto, Yoshinari Miyata, Sho Araki

Coach-Hiromichi Hayashi

3rd WKC 1976 in London, England

Shunji Asari, Billy Mochidome, Steve Sakurai, Shig Yamanishi, James Murosako, Yoshinori Takao, Bryan Takeda, Hiroshi Umemoto, Osamu Okaniwa, Steve Nakauchi, Masashi Shikai, Keith Shirozono

Coach-Maki Miyahara

4th WKC – 1979 in Sapporo, Japan

Masashi Shikai, Tadashi Kurasawa, Mark Grivas, Roy Kaneshiro, Steve Nakauchi, Keith Shirozono, Yoshinori Takao, Charlie Tanaka

Coach-Yoshinori Takao

5th WKC 1982 in Sao Palo, Brazil

Roy Kaneshiro, Isamu Nakawatase, Glen Nakatani, Gary Taguchi, Mark Grivas, George Harada, Richard Uto, John Tashiro, Mark Uchida, Daniel Ebihara, Nobuhisa Ishizuka

Coaching staff-Yoshinori Takao, Taro Eto, Takuma Bunden, Yoshiteru Tagawa

6th WKC 1985 in Paris, France

Masashi Shikai, Daniel Craig, Mark Grivas, Hiroshi Shikai, Adam Isamu Nakawatase, Roy Kaneshiro, Gary Taguchi, Richard Uto, John Tashiro, Toyooki Sonoda, David Hiromura

Coaching staff-Atsushi Hori, Maki Miyahara

7th WKC 1988 in Seoul, Korea

John Tashiro, Don Tanaka, Jason Yamamoto, Steven Kinomoto, Koichi Matsukubo, Mark Grivas, Isamu Nakawatase

Coaching staff-Torataro Nakabara, Masashi Shikai, Tim Yuge, Taro Eto

8th WKC 1991 in Toronto, Canada

Roy Kaneshiro, Spencer Hosokawa, Koichi Matsukubo, Shinji Onitsuka, Yuji Onitsuka, Jason Yamamoto, Mike Yoshimura

Coaching staff-Tsugio Kawaguchi, Charlie Tanaka, Takeshi Yamaguchi

9th WKC 1994 in Paris, France

Spencer Hosokawa, Jason Yamamoto, Arnold Matsuda, Yuji Onitsuka, Mark Grivas, Steven Kinomoto, Steven Ishii, Tetsuya Nishimoto, Michael Komoto, Moses Becerra

Coaching staff-Tsugio Kawaguchi, Takeshi Yamaguchi, Tim Yuge

10th WKC 1997 in Kyoto, Japan

Mens

Yuji Onitsuka, Mark Grivas, Koichi Matsukubo, Christopher Yang, Mike Yoshimura, Mike Minami, Arnold Matsuda, Dick Anderson, Joshua Caroll

Womens

Judy Abe, Shaun Devine, Yuriko Shikai, Karen Fukumoto, Michi Takeda, Naomi Nishimoto

Coaching staff-Tim Yuge, Shozo Kato,

11th WKC 2000 in Santa Clara, USA

Mens

Yuji Onitsuka, Spencer Hosokawa, Mike Minami, Koichi Matsukubo, Tadasu Abe, Mike Yoshimura, Christopher Yang, Kunito Hashimoto, Daniel Yang, Tetsuya Nishimoto

Womens

Naomi Nishimoto, Rika Uto, Miwa Nagano, Jean Kodama, Mitsuyo Sakae, Kaori Takada, Elizabeth Marsten, Shaun Devine, Shannon Mikuni

Coaching staff-Masaharu Makino, Shozo Kato

12th WKC 2003 in Glasgow, Scotland

Mens

Spencer Hosokawa, Mike Yoshimura, Christopher Yang, Arnold Matsuda, Daniel Yang, Steve Yoshimura, , Mike Minami, Fumihide Itokazu, Katsushi Chinen

Womens

Kaori Takada, Reika Mikuni, Elizabeth Marsten, Mitsuyo Sakae, Debi Farmer, Kaori Kikunaga, Mayura Takasaki

Coaching staff-Atsushi Hori, Jean Kodama, , Shinichi Koike

13th WKC 2006 in Taipei, Taiwan

Mens

Christopher Yang, Daniel Yang, Brandon Harada, Sandip Maruyama, Marvin Kawabata, Fumihide Itokazu, Simon Yoo, Jason Brown

Womens

Mitsuyo Sakae, Saeko Tew, Shannon Mikuni, Kaori Kikunaga, Mika Hagiwara, Emi Anderson, Adriene Aono, Sumi Domen

Coaching staff-Masashi Shikai, Yuji Onitsuka,

14th WKC 2009 in Sao Paulo, Brazil

Mens

Christopher Yang, Daniel Yang, Marvin Kawabata, Kevin Huh, Brandon Harada, Sandip Ghodgaonkar, Simon Yoo, Jason Brown, Han Soo Kim, Jarrod Hatakeyama

Womens

Shannon Mikuni, Mitsuyo Sakae, Kaori Kikunaga, Sachiko Tamura, Grace Lee, Nishiki Sano, Michiye Cabral, Aya Kuwabara

Coaching staff-Charlie Tanaka, Yuji Onitsuka, Spencer Hosokawa, Song Yi Choi, Shuntaro Shinada Yuji Hosokawa

15th WKC 2012 in Novara, Italy

Mens

Christopher Yang, Daniel Yang, Brandon Harada, Sandip Ghodgaonkar, Simon Yoo, Jason Brown, Jarrod Hatakeyama, Taishi Kato, Hiroyuki Ogikubo, Travis Hill

Womens

Sachiko Tamura, Nishiki Sano, Emi Anderson, Michiye Cabral, Arisa Nakamori, Asaki Shinada, Keri Chen

Coaching staff-Shozo Kato, Yuji Onitsuka, Christopher Yang, Song Yi Yang, Shuntaro Shinada

16th WKC 2015 in Tokyo, Japan

Mens

Christopher Yang, Daniel Yang, Sandip Ghodgaonkar, Brandon Harada, Simon Yoo, Jason Brown, Jarrod Hatakeyama, Julian Williams

Womens

Nishiki Sano, Kaori Kikunaga, Sumi Domen, Keri Chen, Esther Kim, Yuri Kil, Christine Eickhoff

Coaching staff-Yuji Onitsuka, Spencer Hosokawa, Shuntaro Shinada, Kevin Huh, Marvin Kawabata


K9K_4172.jpg